top of page

หนังสือที่รวบรวมกลยุทธ์ด้านการตลาดมากมายจากเรื่องจริง

เมื่อขายสินค้าต่างกัน ต้องใช้กลยุทธ์ต่างกัน

สินค้าเดียวกันต่างยุคต่างสมัยกัน ก็ต้องใช้กลยุทธ์การตลาดไม่เหมือนกัน

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องหลักการตลาด พร้อมคำชี้แนะในกลยุทธ์การตลาด

ที่รวบรวมไว้สำหรับนักการตลาด เพื่อนักการตลาด เขียนโดยนักการตลาดตัวจริง

Marketing Idea ไอเดียการตลาด

SKU: DTH016
฿195.00 Regular Price
฿100.00Sale Price
    bottom of page