top of page

ปัญหาเรื่องคน แก้ไขได้ด้วย...ความฉลาดในการเรียนรู้คน หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ในรูปแบบกลยุทธ์ที่แตกต่างเพื่อการออกแบบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวที่ไม่เหมือนใคร

GeniusX สมองอัจฉริยะ ชนะเกมธุรกิจ

฿450.00Price
    bottom of page