Contact Us

Damrong Pinkoon CO.,Ltd

999 Gaysorn Plaza fl.5

Ploenchit Rd. , Lumpini,
Pathumwan, BKK 10330 Thailand

pinkoon123@gmail.com

We Accept

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter Social Icon

© Copyright 2017 by Damrong Pinkoon

ปัญหาเรื่องคน แก้ไขได้ด้วย...ความฉลาดในการเรียนรู้คน หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ในรูปแบบกลยุทธ์ที่แตกต่างเพื่อการออกแบบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวที่ไม่เหมือนใคร

GeniusX สมองอัจฉริยะ ชนะเกมธุรกิจ

฿450.00Price