สิ่งที่แบ่งแยกนักการตลาดห่วยๆ กับนักการตลาดขั้นเทพออกจากกันคือ

"ความคิดสร้างสรรค" การเข้าใจส่งผลให้เกิดการคิดเป็น Concept อย่างสร้างสรรค์

โดยทีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและวัดผลได้ ยืดหยุ่นได้ เมื่อผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ "Creative Marketin" จึงเรียบเรียงการตลาดยุคใหม่สำหรับโลก Social Network

ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการทำธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Creative Marketing

SKU: DTH023
฿195.00Price

  Contact Us

  Damrong Pinkoon CO.,Ltd

  Samyan Mitrtown 24 Floor,

  Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

  pinkoon123@gmail.com

  Tel. 088-555-2455

  We Accept

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter Social Icon

  © Copyright 2017 by Damrong Pinkoon