top of page

หลักการตลาดที่แสดงออกมาเป็นรูปภาพสวยงาม

โดยที่นักการตลาดทุกคนมีไว้ครอบครอง

ทั้งนักการตลาดรุ่นเก่าจะได้มีไอเดียอะไรใหม่ๆ

และนักการตลาดรุ่นใหม่คิดว่าการตลาดเป็นเรื่องยาก

หากเปิดหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะมีความคิดเรื่องการตลาด

เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง หลักการตลาดตั้งแต่เบื้องต้น

ไปถึงการตลาดขั้นสูง ถูกบรรจุไว้ในเล่มเดียว

การทำการตลาดแบบ Mass Marketing / Niche Marketing

/ One-to-One Marketing แตกต่างกันอย่างไร

เกาตลาด (ปกแข็ง)

SKU: DTH012
฿399.00 Regular Price
฿320.00Sale Price
    bottom of page